Vermogensbeheer 2.0

Tegenwoordig is vermogensbeheer en beleggen toegankelijker en transparanter geworden door technologische ontwikkelingen. Vermogensbeheer wordt steeds vaker online aangeboden door traditionele partijen en door nieuwe spelers.

Traditionele partijen zijn de (groot)banken en gespecialiseerde vermogensbeheerders. Nieuwe partijen zijn onder andere brokers zoals Today’s Brokers, Lynx en sociale beleggingsnetwerken zoals eToro. Deze nieuwe partijen maken optimaal gebruik van de online mogelijkheden. Dit begint al bij de informatievoorziening, want de resultaten en kosten zijn transparant en je kunt vaak zelf de beste beleggers selecteren.

Bij traditioneel vermogensbeheer wordt een vermogen aan een beheerder toevertrouwd. Daarbij worden afspraken gemaakt over de wijze waarop het vermogen wordt beheerd, welke vrijheid de beheerder heeft bij zijn aan- en verkoopbeslissingen, en de wijze waarop hij aan zijn opdrachtgever zal rapporteren. Vermogensbeheer gaat vaak om tamelijk grote bedragen en om langere termijn beleggingen waarbij de regie volledig in handen is van de beheerder die daar kosten voor in rekening brengt.

De nieuwe partijen bieden de mogelijkheid om de beste beleggers en handelaren te kopiëren. Je hebt daarmee de mogelijkheid om met een hoger risico een veel hoger rendement te behalen en houdt tegelijkertijd de touwtjes in handen want je kunt met een druk op de knop stoppen met kopiëren. Bij Beursvos noemen we dit automatisch beleggen met het hoogste rendement. Ook is automatisch beleggen toegankelijker want bijvoorbeeld bij eToro is het mogelijk om iemand te kopiëren vanaf 100 dollar. Via de app kun je op ieder moment overal zien wat het resultaat is en een grens instellen om te stoppen of juist het bedrag verhogen. Lees meer over onze ervaring in de eToro review en meer over automatisch beleggen via Today’s Systemshop.

Steeds meer gebruikers en handelaren sluiten zich aan bij deze nieuwe partijen, omdat het een hoog rendement oplevert en gemak biedt waardoor een niche zal uitgroeien tot de standaard in vermogensbeheer.

468x60